คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก /

วิยะดา ศักดิ์ศรี, สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล

Main Author: วิยะดา ศักดิ์ศรี
Other Authors: วิสุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Hemiplegia -- rehabilitation
Hemiplegia -- therapy
Paralysis -- rehabilitation
Physical -- Therapy -- Techniques
Rehabilitation -- methods
อัมพาตครึ่งซีก -- กายภาพบำบัด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WL346 ว678ค 2552
Copy 2
Available
Copy 9
Available
Copy 5
Available
Copy 7
Available
Copy 6
Available
Copy 8
Available
Copy 11
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 10
Available