เมืองไทยสองเสี่ยง? :

สภาพปัญหา แนวโน้ม และทางออกวิกฤติการเมืองไทย /

บรรณาธิการ กิตติ ประเสริฐสุข

Other Authors: กิตติ ประเสริฐสุข,, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554
Subjects: ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย
ความขัดแย้งทางการเมือง -- ไทย
การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JQ1745 ม845 2554
Copy 1
Available