3 เส้า : การบริหารจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบร่วมกัน ระหว่างภาความมั่นคง ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม /

นเรศน์ วงศ์สุวรรณ, (หัวหน้าโครงการ),...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Main Author: นเรศน์ วงศ์สุวรรณ
Other Authors: อารยา จุลานนท์, นันทิยา ทองคณารักษ์, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554
Subjects: ความมั่นคงแห่งชาติ ไทย การจัดการ
ความมั่นคงชายแดน ไทย
ภัยคุกคาม ไทย การจัดการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JZ5596 น266ส 2554
Copy 1
Available