ประชาคมอาเซียน 2558 :

อนาคตและการปรับกระบวนทัศน์ประเทศไทย =

หัสยา ไทยานนท์

No Cover Image
Main Author: หัสยา ไทยานนท์
Other Authors: สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554
Subjects: กลุ่มประเทศอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC441 ห481ป 2554
Copy 1
Available