ประมวลแผนที่: ประวัติศาสตร์ - ภูมิศาสตร์ - การเมือง กับลัทธิอาณานิคมในอาเซียน - อุษาคเนย์ =

Collected Maps: History-Geography-Politics and Colonialism in southeast Asia /

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ

Other Authors: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2555
Subjects: ลัทธิอาณานิคม –– แผนที่
ภูมิศาสตร์ –– ประวัติศาสตร์ –– แผนที่.
ประวัติศาสตร์ –– แง่การเมือง
ประวัติศาสตร์ –– แง่สังคมวิทยา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ –– ประวัติศาสตร์ –– แผนที่
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– สมัยรัตนโกสินทร์ –– แผนที่
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– สมัยอยุธยา –– แผนที่
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– สมัยกรุงธนบุรี –– แผนท
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– สนธิสัญญา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS563.7 ป349 2555
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available