กระบวนการสื่อสารในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น /

อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว

Main Author: อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550
Series: หนังสือชุดสังเคราะห์ประสบการณ์งานวิจัยเพื่อสังคม กลุ่มประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ ; เล่มที่ 4
Subjects: การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน
การสื่อสารในองค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HM561 อ421ก 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available