การวิจัยคือการปลดปล่อย :

ทบสรุปด้านวิธีวิทยาจากการสังเคราะห์ประสบการณ์ของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคใต้ /

วิทยา อาภรณ์

Main Author: วิทยา อาภรณ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550
Series: หนังสือชุดสังเคราะห์ประสบการณ์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กลุ่มประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ ; เล่มที่ 2
Subjects: สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- ไทย -- (ภาคใต้)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: H62.5.T5 ว582ก 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available