การวิจัยคือการปลดปล่อย :

ทบสรุปด้านวิธีวิทยาจากการสังเคราะห์ประสบการณ์ของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคใต้ /

วิทยา อาภรณ์

Main Author: วิทยา อาภรณ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550
Series: หนังสือชุดสังเคราะห์ประสบการณ์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กลุ่มประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ ; เล่มที่ 2
Subjects: สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- ไทย -- (ภาคใต้)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 96 หน้า : ภาพประกอบ
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9789748300085