เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข =

English for health personnel /

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.
Subjects: English language Conversation and phrase books (for medical personnel)
English language Examinations Study guides
English language Textbooks for foreign speakers
Medicine Terminology
Public Health Terminology
ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข)
สาธารณสุข ภาษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: PE1127.M4 ส747อ 2553
Volume ล.3 Copy 12
Available
Volume ล.1 Copy 4
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 3
Available
Volume ล.2 Copy 6
Available
Volume ล.2 Copy 7
Available
Volume ล.2 Copy 8
Available
Volume ล.3 Copy 9
Available
Volume ล.3 Copy 11
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 5
Available
Volume ล.3 Copy 10
Available