« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กัลยาณิวัฒนา, ส., & นงเยาว์ กาญจนจารี. (2541). ดารารัศมี: พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี (พิมพ์ครั้งที่ 4.). เชียงใหม่: สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์.

MLA Citation

กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, and นงเยาว์ กาญจนจารี. ดารารัศมี: พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี. พิมพ์ครั้งที่ 4. เชียงใหม่: สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2541.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.