การวิจัยทางภาษาไทย :

หลักการและวิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพทางภาษาไทย ไทยคดีศึกษา ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์และศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง /

ชำนาญ รอดเหตุภัย

Main Author: ชำนาญ รอดเหตุภัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภาษาไทย –– วิจัย
สังคมศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 340 หน้า
ISBN: 9789740325413