การวิจัยทางภาษาไทย :

หลักการและวิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพทางภาษาไทย ไทยคดีศึกษา ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์และศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง /

ชำนาญ รอดเหตุภัย

Main Author: ชำนาญ รอดเหตุภัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภาษาไทย –– วิจัย
สังคมศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62.5.T5 ช532ก 2553
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 495.9107 ช532ก 2553
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available