วิธีเขียนแผนการตลาด =

Writing a marketing plan /

กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์

Main Author: กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
Other Authors: วีรวุธ มาฆะศิรานนท์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2554
Subjects: การจัดการตลาด
การตลาด
แผนการตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5415.13 ก432ว 2554
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available