เกมและกิจกรรมพัฒนาบุคลากร =

The big book of leadership games /

โดย Vasudha K. Deming ; ผู้แปล ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล.

Main Author: เดมมิ่ง, วศุท เค.
Other Authors: ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เกมการบริหาร.
ลูกจ้าง –– การฝึกอบรม.
การพัฒนาบุคลากร.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HF5549.A3 ด883ก 2553
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5549.A3 ด884ก 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: HF5549.A3 ด883ก 2553
Copy 3
Available