จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ครอบคลุมถึงเวอร์ชั้น 6.0 /

ชาญชัย ศุภอรรถกร, เขียน ; ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์, บรรณาธิการ

Main Author: ชาญชัย ศุภอรรถกร
Other Authors: ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2554
Subjects: เอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
การจัดการฐานข้อมูล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QA76.76.S67 ช485จ 2554
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available