ยอดกลยุทธ์การบริหาร สำหรับองค์การยุคใหม่ /

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

Main Author: ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: การวางแผนเชิงกลยุทธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 658.4012 ณ318ย 2546
Copy 0
Available