สี่แผ่นดิน :

กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม /

ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

Main Author: ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: นวนิยายสี่แผ่นดิน –– เหตุการณ์ –– สถานที่
นวนิยายไทย –– ประวัติและวิจารณ์
สี่แผ่นดิน(นวนิยาย) –– ประวัติวิจารณ์
สี่แผ่นดิน –– ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมไทย –– ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมไทยกับประวัติศาตร์
ไทย –– ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย –– ความเป็นอยู่และประเพณี –– รวมเรื่อง
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4205 ศ336ส 2554
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Checked out Due: 2020-8-3 Recall This