วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 /

วิจารณ์ พานิช

Main Author: วิจารณ์ พานิช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2555
Subjects: การเรียนรู้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD30.2 ว519ว 2555
Copy 6
Available
Copy 18
Available
Copy 4
Available
Copy 7
Available
Copy 8 Quarantine
Copy 17
Available

Education, Stack

Call Number: 370.1523 ว519ว 2555
Copy 10
Available
Copy 11
Available
Copy 12
In transit

Architecture, Stack

Call Number: HD30.2 ว519ว 2555
Copy 16
Available

Dentistry, Stack

Call Number: LB1060 ว519ว 2555
Copy 5
Available

Satit School, Stack

Call Number: 370.1523 ว519ว 2555
Copy 14
Available
Copy 15
Available

NUIC, Stack

Call Number: HD30.2 ว519ว 2555
Copy 0
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: HD30.2 ว519ว 2555
Copy 2
Available

Nurse, Stack

Call Number: HD30.2 ว519ว 2555
Copy 9
Available

Humanities, Stack

Call Number: HD30.2 ว519ว 2555
Copy 3
Available