วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 /

วิจารณ์ พานิช

Main Author: วิจารณ์ พานิช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2555
Subjects: การเรียนรู้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!