การตีตราทางสังคม ที่มีผลต่อภาวะโดดเดี่ยวทางสังคมในสตรีข้ามเพศ (Male to Female Transsexualism; MTF) =

The Social Stigma Effecting Social Isolation Among Male to Female Transsexualism; MTF /

วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์

No Cover Image
Main Author: วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.บ.(พัฒนาสังคม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: การเบี่ยงเบนทางเพศ -- แง่สังคม
ความผิดปกติทางเพศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!