แนวพระราชดำริด้านการศึกษา 9 รัชกาล /

ผู้วิจัย ชัชพล ไชยพร, ระวี สัจจโสภณ, ปฏิวัติ สุขประกอบ

Main Author: ชัชพล ไชยพร
Other Authors: ระวี สัจจโสภณ,, ปฏิวัติ สุขประกอบ,, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554
Subjects: พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2279-2352 –– พระราชกรณียกิจ –– การศึกษา
พุทธเลิศหล้านภาลัย, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2310-2367 –– พระราชกรณียกิจ –– การศึกษา
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2330-2394 –– พระราชกรณียกิจ –– การศึกษา
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2347-2411 –– พระราชกรณียกิจ –– การศึกษา
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2369-2453 –– พระราชกรณียกิจ –– การศึกษา
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2423-2468 –– พระราชกรณียกิจ –– การศึกษา
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2436-2484 –– พระราชกรณียกิจ –– การศึกษา
อานันทมหิดล, –– พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, –– 2468-2489 –– พระราชกรณียกิจ –– การศึกษา
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ –– การศึกษา
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ –– การศึกษา
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชดำรัส
ราชวงศ์จักรี
การศึกษา –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 370.9593 ช358น 2554
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS580.8 ช358น 2554
Copy 1
Available
Copy 6
Available

Humanities, Stack

Call Number: DS580.8 ช358น 2554
Copy 2
Available