พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา /

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

Other Authors: กรมศิลปากร. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2555
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ –– การศึกษา
การศึกษา –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586.8 พ482 2555
Copy 1
Available