100 เอกสารสำคัญ :

สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย /

วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ

Other Authors: วินัย พงศ์ศรีเพียร, ภัทรา ศักดิ์ศรีพาณิชย์, อรพินท์ คำสอน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
Subjects: จารึก -- ไทย
จดหมายเหตุ
วรรณกรรมไทย
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- หลักฐานและแหล่งข้อมูล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: DS562 ห119 2554
Volume ล.10 Copy 5
Available
Volume ล.9 Copy 4
Available
Volume ล.5 Copy 9
Available
Volume ล.12 Copy 7
Available
Volume ล.5 Copy 11
Available
Volume ล.7 Copy 2
Available
Volume ล.11 Copy 6
Available
Volume ล.5 Copy 10
Available
Volume ล.8 Copy 3
Available
Volume ล.6 Copy 1
Available
Volume ล.4 Copy 8
Available