คำอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย =

Products liability law /

มานิตย์ จุมปา

Main Author: มานิตย์ จุมปา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Subjects: ความรับผิดชอบของผู้ผลิต
ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
ความรับผิดของผู้ผลิต –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: K579.L5 ม453ค 2554
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available