หลักการตลาด /

วิทวัส รุ่งเรืองผล

Main Author: วิทวัส รุ่งเรืองผล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: การจัดการตลาด
การตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5415.12.T5 ว593ห 2553
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available