คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา /

จิตเกษม สุวรรณรัฐ, บรรณาธิการ.

No Cover Image
Other Authors: จิตเกษม สุวรรณรัฐ,, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา. หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Pregnancy Complications.
Ultrasonography, Prenatal.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WQ209 ค176 2554
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available