คู่มือการตรวจติดตามผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช /

บรรณาธิการ,ประภาพร สู่ประเสริฐ

Other Authors: ประภาพร สู่ประเสริฐ,, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา. หน่วยมะเร็งวิทยานรีเวช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : หน่วยมะเร็งวิทยานรีเวช.ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
Subjects: Genital Neoplasms, Female.
Uterine Cervical Neoplasms.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WP480 ค695 2554
Copy 1
Available