ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2 /

บรรณาธิการ, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช...[และคนอื่น ๆ].

Other Authors: ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช,, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: Child.
Infant.
Pediatrics.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนี.
Physical Description: ก-ซ, 387 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
Bibliography: เอกสารอ้างอิงท้ายบท.
ISBN: 9789744224408