ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม =

English for hotel staff : front desk /

ปรีชา แดงโรจน์

Main Author: ปรีชา แดงโรจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17.
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ –– บทสนทนาและวลี
พนักงานบริการส่วนหน้า
พนักงานโรงแรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1116.R47 ป467ภ 2553
Copy 1
Available