เศรษฐศาสตร์การบูรณาการภูมิภาค :

ว่าด้วยความตกลงทางการค้าเสรีสู่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ /

สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

Main Author: สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Subjects: การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การค้าเสรีและการคุ้มครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF1418.5 ส773ศ 2554
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Social, Stack

Call Number: HF1418.5 ส773ศ 2554
Copy 3
Available