ประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย /

นภาพร อติวานิชยพงศ์

Main Author: นภาพร อติวานิชยพงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: เศรษฐศาสตร์การเมือง
สังคมนิยม
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HB75 น197ป 2552
Copy 1
Available