รวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ /

ชำนาญ ศุภนิตย์, สัญญา จัตตานนท์ และสุทิน พูลสวัสดิ์

No Cover Image
Main Author: ชำนาญ ศุภนิตย์
Other Authors: สัญญา จิตตานนท์, สุทิน พูลสวัสดิ์, ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.[ประเทศไทย]
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี [ประเทศไทย], 2532
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ –– ไวยากรณ์ –– ข้อสอบและเฉลย
ภาษาอังกฤษ –– ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: PE1130.T5 ช533ร 2532
Copy 1
Available