ปลาทู :

สินในน้ำจากอ่าวไทย /

วีระ เทพกรณ์

Main Author: วีระ เทพกรณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ปันรู้, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Series: หนังสือท้องถิ่นศึกษาชุดชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Subjects: ปลาทู
ปลาทู –– อาหาร
ปลาทู –– วัฏจักรชีวิต
ปลาทู –– ไทย –– สมุทรสงคราม
ระบบนิเวศ –– ไทย –– สมุทรสงคราม
ประมง
ปลาทู –– การอนุรักษ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SH336.5.M3 ว841ป 2553
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available