เคมีอินทรีย์พื้นฐาน /

ประเสริฐ ศรีไพโรจน์

Main Author: ประเสริฐ ศรีไพโรจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ.ซี.ที. การพิมพ์, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: เคมี
อินทรียเคมี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!