พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านม /

พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์.

Main Author: พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์.
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเทคนิคการแพทย์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Breast Neoplasms –– etiology.
Breast Neoplasms –– genetics.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WP870 พ722พ 2553
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WP870 พ722พ 2553
Copy 4
Available
Copy 5
Available