การตลาดระหว่างประเทศ =

International marketing /

อัควรรณ์ แสงวิภาค

Main Author: อัควรรณ์ แสงวิภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: การตลาดเพื่อการส่งออก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF1416 อ481ก 2554
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available