สภาร่างรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ :

ประสบการณ์ต่างประเทศและประเทศไทย /

โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ชมพูนุท ตั้งถาวร

Main Author: บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
Other Authors: ชมพูนุท ตั้งถาวร, สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555
Subjects: สภาร่างรัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1743.A5 บ241ส 2555
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Law, Stack

Call Number: JQ1743.A5 บ241ส 2555
Copy 5
Available
Copy 4
Available