เกษตรอินทรีย์กับโลกร้อน /

วิฑูรย์ ปัญญากุล

Main Author: วิฑูรย์ ปัญญากุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2555
Subjects: เกษตรอินทรีย์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ศัตรูพืช การควบคุมโดยชีววิธี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: S605.5 ว574ก 2555
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available