เคมีทั่วไป :

ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย /

สุดจิต สงวนเรือง, จุนเจือ โล่ห์สุวรรณ, นัทธมน คูณแสง

Main Author: สุดจิต สงวนเรือง
Other Authors: จุนเจือ โล่ห์สุวรรณ, นัทธมน คูณแสง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก. วีเจ พริ้นติ้ง, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: เคมี -- การศึกษาและการสอน
เคมี -- ข้อสอบและเฉลย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QD40 ส766ค 2553
Volume ล.3 Copy 1
Available
Volume ล.3 Copy 4
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 3
Available
Volume ล.3 Copy 6
Available
Volume ล.3 Copy 2
Available
Volume ล.3 Copy 6
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.3 Copy 5
Available