การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ด้วยน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า =

A study on the parameter effect to the efficiency of micro hydro turbine using drain water's from power plant /

วินัย เครือแก้ว

No Cover Image
Main Author: วินัย เครือแก้ว
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: กังหันน้ำ
ไฟฟ้า -- การผลิต
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TK1513.T48 ว169ก 2555
Copy 1
Available

SciTech, Project

Call Number: TK1513.T48 ว169ก 2555
Copy 2
Available