รายงานการสัมมนาเยแพร่ผลงานวิจัยและระดมความคิดเพื่อหาแนวทางขยายผลโครงการนำร่อง:

โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ปฏิรูปการเรียนรู้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 371.102 ร452 2545
Copy 1
Available