ศิลปะภาคเหนือ :

หริภุญชัย-ล้านนา /

สันติ เล็กสุขุม ; จิตติมา สุทธศรี, บรรณาธิการ

Main Author: สันติ เล็กสุขุม
Other Authors: จิตติมา สุทธศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ศิลปกรรมไทย
ศิลปะ -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
เจดีย์
พระพุทธรูป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: N7322.N63 ส582ศ 2555
Copy 8
Available
Copy 7
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: N7322.N63 ส582ศ 2555
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available

Architecture, Stack

Call Number: N7322.N63 ส582ศ 2555
Copy 6
Available