เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เล่ม 3 โลกของเคมี-โมเลกุลและวัสดุ อากาศรอบตัวเรา ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำ /

อินทุมาติ ราโอ และซี เอ็น อาร์ ราโอฅ เขียน ; กิติพล ชิตสกุล, แปล

Main Author: ราโอ อินทุมาติ
Other Authors: ราโอ, ซี เอ็น อาร์, กิติพล ชิตสกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพ ฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2550
Subjects: เคมี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 540 ร215ร 2550
Copy 0
Available