นักการเมืองถิ่นจังหวัดสระแก้ว /

นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์

Main Author: นพรัตน์ วงศืวิทยาพาณิชย์
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2554
Series: ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 23.
Subjects: นักการเมือง -- ไทย -- สระแก้ว
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745.A7 น184น 2554
Copy 1
Available