คลื่นเสียงความถี่สูง 3 มิติทาสูติศาสตร์ /

บรรณาธิการ,พฤหัส จันทร์ประภาพ.

Other Authors: พฤหัส จันทร์ประภาพ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: ยูเนียน ครีเอชั่น, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Subjects: Pregnancy Complications.
Ultrasonography, Prenetal.
Ultrasonics.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WQ209 ค176 2554
Copy 1
Available
Copy 2
Available