การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าลีซอ ชุมชนศรีดงเย็น อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ =

Development of Silver Jewelry Style from Identity of Lisaw Hill Tribe Community in see Dong yen Village, Maetang District, Chiangmai Province /

วรางคนางค์ วรรณตุง

No Cover Image
Main Author: วรางคนางค์ วรรณตุง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Subjects: เครื่องประดับ –– ไทย
ชนกลุ่มน้อย
การออกแบบเครื่องประดับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Thesis

Call Number: วพ2555 ว298ก
Copy 5
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: NK1510 ว298ก 2555
Copy 1
Available