การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโบราณในเขตอีสานใต้ =

Cultural Tourism Development in the Lower Northeastern Part of Thailand /

ปิยะรัตน์ พรหมอนันต์

No Cover Image
Main Author: ปิยะรัตน์ พรหมอนันต์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Subjects: วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G156.5.H47 ป622ก 2555
Copy 1
Available