เขียนแบบทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2012 ฉบับสมบูรณ์ :

ประยุกต์ใช้ได้กับเวอร์ชัน 2002-2012 /

อภิรัตน์ บางศิริ ; ชิษณุพงษ์ ธัญญลักษณ์

Main Author: อภิรัตน์ บางศิริ
Other Authors: ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2555
Subjects: ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์กราฟิก
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ
การเขียนแบบวิศวกรรม –– โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม –– โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: T385 อ262ข 2555
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3748
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available