ประชาคมอาเซียน =

Asean community /

ประภัสสร์ เทพชาตรี

Main Author: ประภัสสร์ เทพชาตรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC441 ป338ป 2555
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available