ประชาคมอาเซียน =

Asean community /

ประภัสสร์ เทพชาตรี

Main Author: ประภัสสร์ เทพชาตรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ –– การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 134 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9789743502606